Gruppo API & ASviS

На 18 Април Gruppo API подписа тригодишно споразумение с ASviS, италианската асоциация за устойчиво развитие, с което създава Академия за вътрешно обучение по целите на устойчивото развитие. Асоциацията ASviS е създадена на 3 февруари 2016 г. по инициатива на фондация Unipolis и университета в Рим “Tor Vergata”. Основната цел на асоциацията е да повиши информираността на италианското общество за целите на „План 2030” на ООН за глобалното устойчиво развитие в периода до 2030 година.

На 25 септември 2015 г. ООН одобри Глобалната програма за устойчиво развитие и свързаните с нея 17 цели за устойчиво развитие, които трябва да бъдат постигнати до 2030 година (“План 2030”). Глобалната програма следва потвърденото становище, че настоящия модел на икономическо и социално развитие не води до устойчиво развитие, тоест е необходима промяна.

По повод подписването на споразумението президентът на ASviS, проф. Енрико Джованини, се срещна с група служители на Gruppo API, за да разкаже за основните принципи на устойчивото развитие. Изпълнителният директор на Gruppo API, инж. Даниеле Бандиера, откри събитието, като потвърди, че за Gruppo API, „Устойчивостта е синоним на промяна и основен инструмент за конкурентноспособност и качество“. В процеса за разгръщане на политиката си за корпоративна социална отговорност, Gruppo API възнамерява да се насочи към следните ценности:

  • Устойчиво създаване на стойност в дългосрочен план (икономическа, социална и екологична)
  • Почтеност, прилагане и насърчаване единствено и само на законни практики
  • Здраве и безопасност на труда
  • Клиентът винаги е най-важен
  • Устойчива мобилност
  • Признаване на приноса на човешкия капитал

Ценностите на устойчивостта са в основата на корпоративната мисия на Gruppo API. Създадената Академия ще е мотор за иновации и културни мероприятия и ще поведе групата към ново бъдеще. Професор Джованини също подчерта, че чрез създаването на Академията е възможно да тръгнем по път, който има за цел да промени културата на компанията с решителност и убеденост тъй като живеем в свят, който се развива по нелинейно.

Scroll to Top