Всички лидери заедно за изследвания на нова енергия

IP в Торино за нова енергия

IP насърчава изследванията и иновациите в областта на нова енергия за мобилност благодарение на споразумение с Политехническия институт в Торино, Италианския технологичен институт и ОВОС на околната среда – оценки на въздействието върху околната среда.Благодарение на подписаното споразумение, IP техници и учени от трите институции ще си сътрудничат по иновационни проекти и стратегически области за […]

IP в Торино за нова енергия Read More »