Gruppo API & ASviS

На 18 Април Gruppo API подписа тригодишно споразумение с ASviS, италианската асоциация за устойчиво развитие, с което създава Академия за вътрешно обучение по целите на устойчивото развитие. Асоциацията ASviS е създадена на 3 февруари 2016 г. по инициатива на фондация Unipolis и университета в Рим “Tor Vergata”. Основната цел на асоциацията е да повиши информираността […]

Gruppo API & ASviS Read More »