юни 2022

Заем гарантиран от Sace

Рим, 14 06 2022 г. IP подписа средносрочен заем от 360 милиона евро с продължителност шест години, 70% обезпечен с гаранция, издадена от SACE, благодарение на разпоредбите на «DL Sostegni bis» и регламента SACE. Договорът за заем предвижда и предоставяне на револвираща кредитна линия (RCF) в размер на 100 милиона евро. Свалете прес съобщението

Заем гарантиран от Sace Read More »

За електрическа мобилност

На 6 юни 2022 г. в офиса в Рим IP подписа важно споразумение с Atlante, компания от NHOA Group, посветена на бърза и свръхбърза инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. Сътрудничеството включва инсталирането на 34 точки за бързо и ултрабързо зареждане в 5 PV в Северна и Централна Италия по главните пътни коридори с

За електрическа мобилност Read More »

Scroll to Top