Заем гарантиран от Sace

Рим, 14 06 2022 г. IP подписа средносрочен заем от 360 милиона евро с продължителност шест години, 70% обезпечен с гаранция, издадена от SACE, благодарение на разпоредбите на «DL Sostegni bis» и регламента SACE. Договорът за заем предвижда и предоставяне на револвираща кредитна линия (RCF) в размер на 100 милиона евро.

Scroll to Top