Алберто Киарини за Директор

Рим, 1 април 2022 г. – Italiana Petroli обявява, че главният изпълнителен директор Даниеле Бандиера след десет години ще напусне компанията след естественото изтичане на неговия мандат.

Групата определи наследника в лицето на д-р Алберто Киарини. Събранието на акционерите и последващият Борд на директорите на IP, които ще се съберат на 13 април под председателството на Уго Бракети Перети, съответно ще го определят и назначат за нов главен Изпълнителен Директор.

Scroll to Top