IP придобива активите ESSO

Рим, 20 декември 2022 г. – IP, водещата италианска частна компания за горива и мобилност, днес подписа обвързващо споразумение с Esso Italiana за придобиването на нейните активи и нейния бизнес с горива и рафиниране.

Транзакцията за закупуване включва всички дейности на Esso по продажби на гориво в Италия, 75% от рафинерията SARPOM в Трекате (провинция Новара), в която IP вече притежаваше останалата част от дяловото участие, собственост върху депата в Генуа, Арлуно и Кивасо, това на Engycalor Energia Calore, която контролира депото за битум в Неапол и се занимава с продажби на бизнес клиенти, и 12,5% от компанията Disma, която управлява депото за авиационно гориво на летище Малпенса.

Scroll to Top