ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА

ЗА СКОРОСТНИ КУТИИ И ДИФЕРЕНЦИАЛИ

Маслата за скоростна кутия и диференциали IP Italiana Petroli помагат да защитите компонентите във Вашата трансмисия за да могат да продължат ефективната си работа. Нашите масла за силови трансмисии притежават специални фрикционни свойства и висока течливост, което намалява загубата на мощност, понижава работната температура в трансмисията и предлага висока механична ефективност.

Маслата за скоростна кутия и диференциали IP Italiana Petroli помагат да защитите компонентите във Вашата трансмисия за да могат да продължат ефективната си работа. Нашите масла за силови трансмисии притежават специални фрикционни свойства и висока течливост, което намалява загубата на мощност.

10W/30 - 80W

IP GEO PONTIAX TG

Масло тип UTTO от последно поколение специално формулирано за смазване в селскостопански трактори и строителна (земекопна) техника  …

80W/90

IP PONTIAX HD

Диференциално масло със силно изразени EP свойства, предназначено за работа във всякакъв тип натоварени зъбни предавки и хипоидни трансмисии …

ATF минерален

IP Transmission Fluid DX

Висококачествен минерален смазочен продукт от тип A.T.F. подходящ за употреба в автоматични трансмисии на пътна и извънпътна …

10W

IP PONTIAX TC

Специфичен смазочен продукт от тип TDTO подходящ за употреба във всякакви типове трансмисии и спомагателни компненти …

75W/90

IP PONTIAX HDS

100% синтетичен смазочен продукт предназначен за употреба в трансмисии, специално формулиран за скоростни кутии и диференциали …

85W/140

IP PONTIAX HD

Диференциално масло със силно изразени EP свойства, предназначено за работа във всякакъв тип натоварени зъбни предавки и хипоидни трансмисии …

SAE 30

IP PONTIAX TC

Специфичен смазочен продукт от тип TDTO подходящ за употреба във всякакви типове трансмисии и спомагателни компненти …

75W/80

IP PONTIAX HS

Полу-синтетичен смазочен продукт за употреба в ръчни скоростни кутии на тежкотоварни превозни средства оборудвани с Ретардер или Интардер …

85W/90

IP PONTIAX LS

Специален смазочен продукт особенно подходящо за смазване в диференциали с ограничено приплъзване (LS Limited Slip) и хипоидни зъбни предав …

ATF синтетичен

IP Transmission Fluid III

Високотехнологичен синтетичен смазочен продукт от тип A.T.F. подходящ за употреба в автоматични трансмисии на пътна и извънпътна …

SAE 50

IP PONTIAX TC

Специфичен смазочен продукт от тип TDTO подходящ за употреба във всякакви типове трансмисии и спомагателни компненти …

10W/40

IP GEO Uno S

Масло тип STOU на синтетична база, специално формулирано за да отговори на всички нужди от смазване в различните компоненти на тракторите и селскосто …

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате нужда от доверен патньор и сигурен доставчик на масла за Вашия бизнес ние ще отговорим на Вашите очаквания

Scroll to Top