Справяне с високите сметки

IP и търговските организации на операторите (FAIB Confesercenti, FEGICA и FIGISC Confcommercio) днес подписаха споразумение за съвместно справяне с високите сметки.

Като част от споразумението, Групата ще подкрепи Операторите в справянето с нарастващите разходи за енергия в зоните за услуги, притежавани от IP.

Scroll to Top