IP BANTIA R 100

МАСЛО ЗА ПНЕВМАТИКА

Минерално масло предназначено за смазване в пневматични инструменти. Смазочният продукт е формулиран на база на противоизносни, EP и адхезивни присадки. Маслото притежава ниска точка на замръзване и следователно е в състояние да гарантира нормална работа при ниските температури породени от разширяването на сгъстения въздух.

Минерално масло предназначено за смазване в пневматични инструменти. Смазочният продукт е формулиран на база на противоизносни, EP и адхезивни присадки. Маслото притежава ниска точка на замръзване и следователно е в състояние да гарантира нормална работа при ниските температури породени от разширяването на сгъстения въздух.

Масло за пневматични инструменти

IP BANTIA R 100

Смазочен продукт с отлични експлоатационни свойства способен да гарантира безпроблемна работа, добра защита и висока производителност на съвременните пневматични инструменти, дори при тежки експлоатационни условия и високи работни температури, като пневматични чукове, къртачи, пневматични перфоратори предназначени за употреба в минна и кариерна техника.
В качеството си на комплексен смазочен продукт, маслото има възможност в определени граници да поема вода без това да навреди на смазочните му свойства и антикорозионна защита. Това свойство е особенно полезно в случаите на употреба в пневматична пробивна техника, където силна струя вода се впръсква по оста на свредлото към пробиваната повърхност.

Спецификации:

  • ISO VG 100
Масло за пневматика
Scroll to Top