IP ANTIFREEZE

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ СИН

Антифриз концентрат, с висока чистота, от тип „перманентна защита”, на база на инхибиран моноетилен гликол, с небесно синьо-зелен цвят за употреба в охладителни системи на моторни превозни средства. Продуктът е оцветен в синьо за да може да се наблюдава нивото му в разширителния съд и за да позволи локализиране на евентуални течове и загуби на течност от охладителната система на превозното средство.

Антифриз концентрат, с висока чистота, от тип „перманентна защита”, на база на инхибиран моноетилен гликол, с небесно синьо-зелен цвят за употреба в охладителни системи на моторни превозни средства. Продуктът е оцветен в синьо за да може да се наблюдава нивото му в разширителния съд и за да позволи локализиране на евентуални течове.

Аннтифриз концентрат син

IP Antifreeze

IP Antifreeze е предназначен за охладителни системи на двигатели с водно охлаждане, стационарни или монтирани на: леки и лекотоварни автомобили, off-road автомобили, камиони, автобуси, строителни машини, селскостопанска и земекопна техника, двигатели на мотоциклети с водно охлаждане. Продуктът може да се използва за да предотврати замръзване на водата в системи на локално (парно) отопление с термосифон, намиращи се в по-студени климатични пояси, особено ако не се използват постоянно.
Препоръчва се смяна на охладителната течност на всеки 80 000 ÷ 100 000 км или на всеки две (2) години, според предписанията на Конструктора на превозното средство. След горепосочения период инхибиращите добавки губят ефективността си.

Спецификации:

  • ASTM D 3306
  • ASTM D 1384
  • BS 6580.92

Одобрения:

  • CUNA NC 956-16
  • SAE J 1034
Антифриз концентрат син
Scroll to Top