IP ECOBLU -20

АНТИФРИЗ -20°C

Готова за употреба антифриз, от тип „перманентна защита”, гарантиращ защита при температури до -20°C, на база на инхибиран моноетилен гликол, за употреба в охладителни системи на моторни превозни средства и тежкотоварна индустриална техника с водно охлаждане. Продуктът е с небесно синьо-зелен цвят за да може да се наблюдава нивото му в разширителния съд и за да позволи локализиране на евентуални течове и загуби на течност от охладителната система. 

Готова за употреба антифриз, от тип „перманентна защита”, гарантиращ защита при температури до -20°C, на база на инхибиран моноетилен гликол, за употреба в охладителни системи на моторни превозни средства и тежкотоварна индустриална техника с водно охлаждане. Продуктът е с небесно синьо-зелен цвят за да може да се наблюдава нивото му.

Аннтифриз -20°C

IP Ecoblu -20

IP Ecoblu е предназначен за охладителни системи на двигатели с водно охлаждане на : автомобили, индустриална техника, моторни превозни средства, др. Продуктът отговаря на качествените и технически изисквания, определени от основните производители на превозни средства.
Проверката и евентуалното възстановяване на нивото на охлаждащата течност трябва да се извършва при студен двигател, от продукта така както е, без добавяне на вода.
Смяната на охладителната течност трябва да се извършва на всеки 80/100.000 км или на всеки 2 години, съгласно предписаното от Производителя на превозното средство.

Спецификации:

  • CUNA NC 956-16

Одобрения:

  • ASTM D 3306-94
Син антифриз готов за употреба -20
Scroll to Top