ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЕНЕРГЕТИКА

Производственият пазар се развива и компаниите занимаващи се с производство трябва да останат конкурентоспособни. Повишаването на производителността, намаляването на престоя, като същевременно се поддържа качеството, са решаващи фактори за постигане на тази цел. Вашият избор на смазочни материали може да повлияе на крайния резултат. Разумният избор представлява значителна възможност за икономия на разходи за бизнеса. Независимо дали искате да подобрите енергийната ефективност за по-голяма производителност или по-ниски емисии или да намалите разходите за поддръжка чрез подобряване на защитата на оборудването, IP ITALIANA PETROLI предлага широка гама от продукти, създадени да направят реална разлика в добавената стойност.

Независимо дали искате да подобрите енергийната ефективност за по-голяма производителност или по-ниски емисии или да намалите разходите за поддръжка чрез подобряване на защитата на оборудването, IP ITALIANA PETROLI предлага широка гама от продукти, създадени да направят реална разлика в добавената стойност.

Редукторно ISO 150

IP MELLANA 150

Редукторно масло с висок вискозен индекс, рафинирано чрез разтворители, включващо в състава си пакет специални E.P. присадки. Притежава  …

Редукторно ISO 220

IP MELLANA 220

Редукторно масло с висок вискозен индекс, рафинирано чрез разтворители, включващо в състава си пакет специални E.P. присадки. Притежава  …

Редукторно ISO 320

IP MELLANA 320

Редукторно масло с висок вискозен индекс, рафинирано чрез разтворители, включващо в състава си пакет специални E.P. присадки. Притежава  …

Компресорно ISO 46

IP VERETUM 46

Масло за въздушни компресори, разработено от специално подбрани, висококачествени, минерални базови масла, рафинирани чрез разтвори ….

Направ. вертикали

IP BANTIA G 220

Масло за смазване на направляващи вертикални паралели на различни видове индустриално оборудване и металообработващи машини. По-вискозната …

Направ. хоризонтали

IP BANTIA HG 68

Масло за смазване на направляващи хоризонтални паралели и хидравлични системи на разлчни видове металообработващо и индустриално оборудване …

Пневматика

IP BANTIA R 100

Минерално масло предназначено за смазване в пневматични инструменти. Смазочният продукт е формулиран на база на противоизносни, EP и  …

Трансформаторно

IP DITRANS CK

Високоефективно минерално електроизолационно масло от най-висок клас, без PCB и PCT, предназначено за употреба в електрически трансформатори, прекъ …

Индуст.масло ISO 100

IP HERMEA 100

Минерално масло, рафинирано с разтворител и притежаващо висок вискозен индекс, съдържа специален пакет присадки за да се повиши защитата …

Емулсол

IP FLUSOR BME

Разтворима, смазочно-охлаждаща и био-стабилна работна течност, която не съдържа хлор, за употреба при операции по шлайфане, фрезоване, струговане и  …

Бяло масло ISO 15

IP VINIOLA 15

Бяло минерално масло от най-висок клас, дълбоко рафинирано, депарафинизирано и хидрогенирано, характеризиращо се с ….

Шпинделно ISO VG 10

IP HYDRUS 10

Маслото ISO VG 10 е предназначен за смазване във високооборотни шпинделни валове на метало-обработващи машини и вретена на  текстилни …

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате нужда от доверен патньор и сигурен доставчик на масла за Вашия бизнес ние ще отговорим на Вашите очаквания

Scroll to Top