За електрическа мобилност

На 6 юни 2022 г. в офиса в Рим IP подписа важно споразумение с Atlante, компания от NHOA Group, посветена на бърза и свръхбърза инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.

Сътрудничеството включва инсталирането на 34 точки за бързо и ултрабързо зареждане в 5 PV в Северна и Централна Италия по главните пътни коридори с висока плътност на трафика, с цел да се предложи на пътуващите италианци по-бързо електрическо зареждане в извънградски условия.

Първите 26 електрифицирани on-the-go места за паркиране ще бъдат пуснати в експлоатация до декември 2022 г. и ще бъдат оборудвани с навеси с фотоволтаични панели, така че да позволят използването на възобновяема енергия в микромрежа, което прави прехода към наистина устойчива електрическа мобилност по-лесен.

Също така се планира до март 2023 г. да се добавят още 8 точки за бързо зареждане в една от бензиностанциите и да се интегрира система за съхранение на енергия, която ще оптимизира потреблението на енергия и ще допринесе за ефективността на електрическата системата в микромрежово разположение, т.е. обмен на енергия между превозното средство, презареждащото устройство, слънчевите панели и системата за съхранение.

„Щастливи сме да работим с Atlante, за да разширим предлаганото зареждане в нашите зони за обслужване. Искаме да гарантираме на нашите клиенти отлично електрическо изживяване, използвайки авангардни технологии за зареждане, съхранение и доставка. Технологии, по които Atlante и NHOA са водещи играчи на глобално ниво. Заедно си дадохме много конкретен и строг работен план. До края на годината ще можем да посрещнем нашите клиенти в новите електрифицирани магазини” нашият главен изпълнителен директор Алберто Киарини

Scroll to Top